Tekst RIEC-LIEC
Foto Shutterstock

RIEC-LIEC biedt verschillende producten om grensoverschrijdende samenwerking eenvoudiger te maken. Bekijk ze hieronder of luister de podcasts. 

Paarse letters vormen het woord euriec. Onder de letters e en u staan drie cirkels met daarin de kleuren van de vlaggen van, van links naar rechts, België, Nederland en Duitsland

EURIEC

Het doel van het EURIEC is om de bestuurlijke samenwerking en informatie-uitwisseling tussen België, Duitsland en Nederland in de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. Dit doet het EURIEC onder andere door: 

  • het bieden van ondersteuning in casuïstiek;
  • het opbouwen van internationale netwerken en overlegplatformen; 
  • het verhogen van het bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit; 
  • Het opleveren van informatieproducten die de kennis vergroten over de mogelijkheden tot grensoverschrijdende informatie-uitwisseling.
  • Indien informatie-uitwisseling een knelpunt blijkt bij bepaalde onderwerpen, signaleert het EURIEC dit aan de wetgevers.

Heb je een vraag voor het EURIEC? Neem dan contact op via deze link of neem kijkje op de website

Voorblad van het document barrieremodel tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten
Barrieremodel tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten

Producten EURIEC

Internationaal barrièremodel tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten
Dit barrièremodel biedt de partners en andere geïnteresseerden een helder vergelijkend overzicht van de bevoegdheden en regelgeving in België, Nederland en Noordrijn-Westfalen met betrekking tot zaken die van invloed zijn op de huisvesting en tewerkstelling van arbeidsmigranten. Daarnaast bevat het barrièremodel ook enkele voorstellen van nationale en internationale barrières die opgeworpen kunnen worden om de uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Het is een naslagwerk, waarin u gemakkelijk kunt opzoeken welke regelgeving er in de drie landen is en welke organisaties zich daarmee bezighouden. Het barrièremodel is hier aan te vragen. 

Handleiding voor het raadplegen van het Duitse Gewerbezentralregister
Het Duitse ‘Gewerbezentralregister’ biedt gegevens over besluiten van de autoriteiten om een bedrijf te verbieden zijn activiteiten voort te zetten wegens onbetrouwbaarheid of ongeschiktheid van een ondernemer. Het gaat bijvoorbeeld om een weigering of intrekking van een vereiste bedrijfsvergunning door de bevoegde autoriteit of besluit tot het opleggen van boetes, met name inbreuken op de fiscale regelgeving. De informatie uit dit register kan van belang zijn voor Nederlandse gemeenten in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De  informatie uit dit register kan worden verstrekt aan overheden die zelf een besluit voorbereiden (zoals de weigering van een vergunning). De informatie kan onder voorwaarden ook verstrekt worden aan buitenlandse overheden. Hoe je deze informatie aanvraagt vind je onder deze link. Ook in België is sinds eind 2023 een gelijkwaardige databank gepubliceerd waarbij opgezocht kan worden of een ondernemer een bestuursverbod heeft gekregen. Andere informatieproducten over het raadplegen van open bronnen in het buitenland vind je hier

Handleiding voor het raadplegen van Belgische bedrijfsgegevens
De Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) is via internet vrij te raadplegen. Het KBO bevat algemene informatie over Belgische bedrijven, zoals de vestigingseenheden, de oprichtingsakte en de zaakvoerders. Hoe je deze gegevens kan raadplegen vind je in deze handreiking. Andere informatieproducten over het raadplegen van open bronnen in het buitenland vind je hier.

Vergelijking tussen de Belgische Wet bestuurlijke handhaving en de Nederlandse Wet Bibob
Recent heeft het Belgische parlement het wetsvoorstel bestuurlijke handhaving aangenomen. De wet regelt onder andere dat een Belgische gemeente een vergunningaanvraag aan een integriteitstoets kan onderwerpen. Daarnaast worden de Belgische ARIEC’s over het hele land uitgerold. De wet lijkt op de Nederlandse wet Bibob, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Het EURIEC maakte een overzicht van deze overeenkomsten en verschillen. Meer informatie hierover vind je hier.

Voorbeeldbrieven voor aanvraag adrescontrole in Duitsland
Soms is het nodig dat er een adrescontrole plaatsvindt in het buitenland. Als het Duitse adres dat je zou willen controleren bekend is, of je weet in ieder geval de naam en de woonplaats, dan kan je de bij de betreffende gemeente informatie opvragen uit het bevolkingsregister (Melderegister) of zelfs een adrescontrole aanvragen. Omdat taal hier een barrière kan vormen, heeft het EURIEC voorbeeldbrieven opgemaakt waarmee je een dergelijke aanvraag kan doen. 

Nieuwsbrief 
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten en de informatieproducten van het EURIEC? Abonneer je dan op de nieuwsbrief door een email te sturen naar euriec@rieclimburg.nl. De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit. 

Kennisplatform Ondermijning

Toolkit arbeidsuitbuiting
In de toolkit arbeidsuitbuiting zitten handreikingen en hulpmiddelen voor professionals in de aanpak van arbeidsuitbuiting. Alle geboden tools en middelen zijn vrij te gebruiken door partners van het RIEC. De toolkit is, na inloggen, via deze link te downloaden op het Kennisplatform Ondermijning.

Kennisbank
Meer informatie over arbeidsuitbuiting en andere vormen van mensenhandel is te vinden in de kennisbank via deze link.
 

Overig nieuws

NHVeilig
Met ingang van dit jaar vormt het RIEC Noord-Holland samen met het Programma Aanpak Ondermijning en Noord-Holland Samen Veilig één nieuwe organisatie: NHVeilig.
Vanuit NHVeilig werken zij samen met partners aan een veilig en leefbare regio en zorgen zij voor één integrale en slagvaardige aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken. Met het zicht op lokale problematiek bieden zij uitvoeringskracht, concrete handelingsperspectieven en ondersteuning bij de opvolging van bijvoorbeeld casuïstiek. Volg NHVeilig op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelen in deze regio

Strategisch beeld Ondermijning & Vastgoed
De Landelijke Fenomeentafel (LFT) Ondermijning in de vastgoedketen heeft, onder leiding van de RIEC’s Noord-, Oost-Nederland en Den Haag (en eerder ook de FIOD), samen met de partners gewerkt aan het strategisch beeld van ondermijning in de vastgoedketen. De verschijningsvormen van ondermijning in de vastgoedketen worden onderverdeeld in malafide exploitatie en speculatie. Het beeld voorziet in overzicht en meer inzicht in het bredere fenomeen. Het is daarmee een basis van waaruit de aanpak van vastgoedcriminaliteit wordt versterkt. Het beeld staat niet stil en zal op termijn van updates en aanvullingen worden voorzien zodat het van toegevoegde waarde blijft en ondersteunend is aan de wendbare aanpak die wordt nagestreefd. Na inloggen is het beeld beschikbaar op het Kennisplatform Ondermijning.

Luistertips

Podcast Goede Raad bij Ondermijning
RIEC Oost-Nederland maakte samen met de Gelderland Academie een serie van zeven podcasts over ondermijnende criminaliteit. Met spraakmakende verhalen en altijd de vraag: wat kan ik doen als raadslid, bestuurder of ambtenaar? De presentatie is in handen van Meike de Jong, bekend van onder andere RTL Nieuws. De hele serie is te beluisteren via Spotify.

Podcast Straatwaarden
Hoe raken jongeren betrokken bij de georganiseerde criminaliteit? En welke factoren hebben invloed op het toetreden van jongeren in de georganiseerde criminaliteit? In deze tweedelige podcast spreekt team Straatwaarden hierover met het Team Criminele Inlichtingen van de Politie Eenheid Midden-Nederland. Het team sprak tientallen informanten met linken naar de zware criminaliteit. Ook aan tafel, Ida Adamse, promovendus bij het NSCR. Ida deed onderzoek naar risico- en beschermende factoren voor het toetreden in de georganiseerde criminaliteit en de verschillende manieren waarop jongeren betrokken raken. De onderwerpen worden zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als vanuit het perspectief van de onderwereld. Met als doel zorg- en veiligheidsprofessionals handvatten te geven in hun aanpak.