Tekst Chrissy Selten en Andrea Jansen
Foto LIEC

Mensenhandel niet goed in beeld

Het zicht op slachtoffers van mensenhandel is in 2017 niet verbeterd. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017, die op 18 oktober (Europese Dag tegen mensenhandel) werd gepubliceerd door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar. In 2017 waren er 958 slachtoffers in beeld.

Bolhaar schat het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger. "We weten al dat de meldingen naar schatting slechts één op de zes werkelijke slachtoffers in beeld brengen. We moeten onze ogen hier niet voor sluiten. Mensenhandel heeft politieke topprioriteit, daarom is het van groot belang dat er meer slachtoffers in beeld komen en dat zij bescherming krijgen."

Thuiswerkers

Vooral Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn minder goed in beeld: in 2014-2015 waren er gemiddeld 365 slachtoffers in beeld. In 2017 zijn dit er nog maar 263. De daling komt mogelijk doordat slachtoffers steeds vaker gedwongen worden te werken in de escortbranche en als ‘thuiswerkers’. Deze sectoren zijn minder goed zichtbaar voor de handhavende instanties.

Privacy

Het aantal door de politie gemelde slachtoffers is in de afgelopen jaren fors afgenomen. In 2013 ging het om 75 procent van het totaal aantal meldingen, in 2017 nog maar om 34 procent. Organisaties die geen opsporingsbevoegdheid hebben (zoals jeugdhulpinstellingen, ngo’s en zorgcoördinatoren) moeten slachtoffers om schriftelijke toestemming vragen om te melden. Door privacywetgeving is het voor hen steeds lastiger om slachtoffers te melden. Bolhaar: "Deze melders waren de afgelopen jaren goed voor 40 procent van alle gemelde slachtoffers, dus als zij minder gaan melden missen we belangrijke informatie om te monitoren of het beleid van de overheid effectief is."

Kijk voor het hele rapport op www.nationaalrapporteur.nl

Bron: www.nationaalrapporteur.nl

Lees ook Vijf vragen aan Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

Gemeenten samen tegen mensenhandel

“We weten niet hoe groot het probleem is in deze regio”

32 Gemeenten in de regio Rotterdam gaan samenwerken bij de aanpak van mensenhandel. Het is voor het eerst in Nederland dat zoveel gemeenten gezamenlijk de strijd aangaan om uitbuiting aan te pakken. “We weten niet hoe groot het probleem is in deze regio”, zegt Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel en regionaal portefeuillehouder mensenhandel. “Onder meer omdat een groot deel van mensenhandel zich afspeelt op internet. De regionale aanpak begint ermee dat we het probleem en het aantal slachtoffers in beeld moeten krijgen.”

De gemeenten maken hiervoor gebruik van een nieuw soort software, Webvoyager, om seksadvertenties op internet op te sporen. Daarnaast is de nieuwe samenwerking er op gericht om bij burgemeesters, wethouders, ambtenaren en gemeenteraden meer aandacht te krijgen voor mensenhandel. De hoop is ook dat in het onderwijs en bij zorginstellingen medewerkers alerter worden. Een meldpunt hiervoor is er nog niet, maar dat moet er komen, vinden de gemeenten.

Bron: AD

Eric CoMensha
Foto: CoMensha - Ernst Coppejans

Aangifte doe je niet

Het Centrum Kennishandel Mensenhandel (CKM!) publiceerde op 12 juni 2018 het rapport ‘Aangifte doe je niet’ over de aangiftebereidheid van Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Ondanks dat een aangifte van belang is voor de opsporing van daders van mensenhandel, blijkt de stap om aangifte te doen vaak (te) groot.

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte, omdat ze bang zijn voor de mensenhandelaar en zijn netwerk. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormen de zwaarte en duur van de strafrechtelijke procedure een aanzienlijke drempel om aangifte te doen, zo blijkt uit het onderzoek.

Naar aanleiding van dit onderzoek startte de politie in samenwerking met het CKM! een pilot. In een proeftuin onderzoeken zij hoe ze de aangiftebereidheid van slachtoffers van mensenhandel kunnen verhogen. Eén van de mogelijkheden die wordt onderzocht, is het horen van slachtoffers door een forensisch psycholoog. Door eerst met een psycholoog en daarna met een rechercheur te praten, zouden slachtoffers zich mogelijk meer op hun gemak voelen om hun verhaal te doen.

Bronnen: Politie.nl en huiselijkgeweld.nl

Veel jongensprostituees minderjarig

Betaalde seks met minderjarige jongens vindt op grote schaal plaats. Wegens schaamte en het grote taboe rondom homoseksualiteit, durven de meeste jongens niks te zeggen. Omdat jongensprostitutie zich zo in het verborgene afspeelt, is er weinig kennis bij professionals in de keten. Die conclusies presenteerde het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie op 17 mei in Eindhoven. Het centrum deed drie jaar lang onderzoek naar 'escortboys' in Eindhoven en omliggende gemeenten.

In het rapport wordt een wereld beschreven met jongensbordelen, ronselen van slachtoffers op jonge leeftijd en zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Driekwart van de jongens die het team interviewde kwam als minderjarige in de prostitutie terecht, omdat klanten een grote voorkeur hebben voor minderjarige jongens. Wanneer de jongens ouder worden neemt de vraag af, terwijl ze financieel afhankelijk zijn geworden van de inkomsten.

Minister Grapperhaus noemde het verschijnsel een 'heel erg schokkende zaak'. “Samen met zorginstellingen moet er snel een hulpaanbod voor slachtoffers worden ontwikkeld”, aldus de minister.

Bron: Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie, Eindhovens Dagblad en AD

Rahul CoMensha
Foto: CoMensha - Ernst Coppejans

Arbeidsuitbuiting aan boord

Het reisje over de Rijn, de vanouds populaire vakantiebestemming voor senioren, is haar onschuld kwijt. De cruisebranche is uitgegroeid tot een toeristenindustrie waarin duizenden personeelsleden worden uitgebuit. Op de vakantietochtjes over de rivier maken personeelsleden benedendeks vaak werkdagen van tien tot zestien uur tegen een uurloon van gemiddeld 2 tot 4 euro.

Lees ook: Don Quichot tegen mensenhandel. Een interview met burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar.

Die omstandigheden zijn in strijd met de Nederlandse Arbeidstijdenwet. De cruisebranche opereert echter internationaal en maakt slim gebruik van de wirwar aan regels in Europa. Het personeel is meestal in dienst van op Cyprus gevestigde uitzendbureaus. Daardoor hoeven de cruise-organisaties het personeel, vaak uit Oost-Europa of Azië, niet volgens Nederlandse voorwaarden uit te betalen. Zo worden de dagelijks vereiste overuren niet vergoed en moet het personeel borg betalen of zijn paspoort inleveren.

Bron: Investico