Tekst Andrea Jansen en Chrissy Selten
Foto LIEC

Noordanus voorzitter LSOAO

De voormalige burgemeester van Tilburg Peter Noordanus wordt de voorzitter van het nieuwe Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO). In dit overleg wordt verbinding gelegd tussen de lokale, regionale en landelijke aanpak van ondermijning.

Op 8 februari was de startbijeenkomst van het LSOAO, waarin onder meer gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst samenwerken. Ook het LIEC is hierin vertegenwoordigd. Het LSOAO adviseert vanaf nu minister Grapperhaus van JenV over de aanpak van ondermijning. De minister ziet de aanpak van ondermijning als een van zijn belangrijkste speerpunten.

Grapperhaus benoemde dat in het Regeerakkoord belangrijke randvoorwaarden zijn gecreëerd om de ambities uit de Toekomstagenda te kunnen waarmaken. Hij benadrukte dat de uitwerking daarvan de komende jaren een gezamenlijke opgave zal blijven. Op dit moment wordt gewerkt aan de ondermijningswetgeving, een verzamelnaam voor meerdere wetsvoorstellen, die allemaal tot doel hebben de aanpak van ondermijning te versterken.

Het LSOAO heeft tijdens deze eerste bijeenkomst afgesproken dat de regionale aanpak wordt versterkt via de bestaande RIEC-LIEC-structuur. Waar nodig wordt het RIEC-LIEC verder uitgebouwd. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor het RIEC Oost-Nederland en voor de ondermijningsbeelden. Voorstellen voor besteding van het ondermijningsfonds lopen via de stuurgroepen van de RIEC's.

Kijk voor de Toekomstagenda op RIEC.nl

Naast Grapperhaus waren minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris Menno Snel van Financiën en directeur-generaal Anita Vegter van JenV bij deze eerste bijeenkomst aanwezig. "Georganiseerde criminaliteit ontwricht de rechtsstaat: burgers en buurten worden bedreigd en de samenleving wordt ondermijnd. Vandaag zijn alle hoofdrolspelers aanwezig om samen aan de slag te gaan met een nog sterkere anti-ondermijningsaanpak", twitterde Grapperhaus na afloop van de bijeenkomst. 

Bron: Intranet JenV en Twitter

Overleg
Startbijeenkomst van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO)

“Moreel kompas is de kern van de bestrijding van ondermijning”

Beschavingsoffensief

Tijdens haar allereerste werkbezoek als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezocht Kajsa Ollongren de Eindhovense wijk Tongelre. Een wijk die “geheel wordt gedomineerd door criminelen”. “Ik wist wat ondermijning is, ik had erover gelezen in de kranten. Maar toen ik daar door de wijk liep en de wijkagent mij vertelde over de vluchtroutes aan de achterkant van de woningen en mensen die elkaar waarschuwen als de politie komt, kwam dat echt wel binnen.” Met deze woorden opende de minister op 21 februari de inspiratiedag ‘Ondermijning van het lokaal bestuur’ van Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprekcentrum.

Minister BZK1
Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ervaringsdeskundigen Bouke Arends, die drie weken moest onderduiken na sluiting van het clubhuis van No Surrender in Emmen, en Henri de Wijkersloot, burgemeester van Waalre toen het gemeentehuis in brand gestoken werd, konden uit eigen ervaring meepraten over bedreiging van het lokale bestuur. In beide gevallen is nooit bewezen wie er achter zat. “We hebben als overheid het probleem zelf gecreëerd”, zei De Wijkersloot. Hij doelde daarmee op groepen in de samenleving die te lang hun gang hebben kunnen gaan. Hoogleraar Pieter Tops sloot daarbij aan door de overheid te wijzen op ‘de heilige plicht’ om het probleem terug te dringen. “De aanpak van de ondermijnende criminaliteit moeten we zien als een nieuw beschavingsoffensief.” Hoofd LIEC Karel Schuurman riep bestuurders op om zich vast te houden aan hun moreel kompas. “Dat is de kern van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.”

Bron: LIEC, Twitter en Brabants Dagblad

Meeste hennepkwekerijen opgerold in Oost-Nederland

De politie heeft in 2017 flink minder hennepkwekerijen ontmanteld dan het jaar ervoor. Er werden in totaal 4670 kwekerijen opgerold, 868 minder dan in 2016. Het district Oost-Nederland is met 761 opgerolde kwekerijen koploper.

Best een grote terugloop, zo noemt de politie de daling van ruim 15 procent. Maar het is volgens hennepcoördinator John Jespers niet zo dat het aantal kwekerijen daalt. “De netbeheerders hebben onlangs geschat dat er ongeveer 30.000 hennepkwekerijen zijn. Dat aantal is stabiel, er zijn geen aanwijzingen dat het afneemt.”

Overijssel en Gelderland zijn samen als district Oost-Nederland koploper als het gaat om het aantal opgerolde kwekerijen. Met 761 stuks blijft deze regio Rotterdam (550), Limburg (538) en Zeeland-West-Brabant (532) voor. Daarbij moet wel gezegd worden dat Oost-Nederland een groot gebied beslaat.

Begin dit jaar werd ook al bekend dat het aantal illegale drugsafvaldumpingen in Oost-Nederland vorig jaar verder is gestegen. Vooral in Gelderland was het vaak raak. Toen bleek Oost-Nederland op deze dubieuze ranglijst ‘drugsprovincie’ Limburg voorbij met 71 illegale dumpingen.

Bron: De Gelderlander

Meer tips over drugs

Het aantal anonieme tips over harddrugs is het afgelopen jaar fors gestegen tot een record van 4019 meldingen. Dat is ruim 20% meer dan in 2016, toen er ook veel telefoontjes binnenkwamen over de productie en handel in zware verdovende middelen.

“Dat burgers de ogen en oren van de politie zijn, bewijzen de cijfers”

Dat blijkt uit cijfers over 2017 van Meld Misdaad Anoniem (M.). In totaal kwamen 16.918 tips binnen bij de nationale ‘tiplijn’. “Ten opzichte van 2010 is het aantal drugsmeldingen zelfs verdubbeld. Dankzij de tips werden vorig jaar grote partijen cocaïne onderschept, druglaboratoria ontmanteld en straathandel aangepakt”, zegt M.-directeur Titus Visser. “Ook het aantal meldingen over financieel-economische delicten en voetbalgeweld nam weer toe.”

Veel vormen van criminaliteit gaan gepaard met financieel-economische delicten. Het aantal tips hierover steeg vorig jaar met 17% naar 616. Met name meldingen over witwassen (182 tips, +24%) en crimineel vermogen (240 tips, +17%) namen fors toe. Dankzij die tips kwam minstens €1,7 miljoen aan criminele winsten boven tafel en werd meer dan €1,8 miljoen aan fraude vastgesteld.

“Dat burgers de ogen en oren van de politie zijn, bewijzen de cijfers weer”, meent Visser. “Het afgelopen jaar werden minstens 1271 verdachten aangehouden en 854 misdrijven opgelost of voorkomen. Dat aantal zal nog aanzienlijk oplopen, omdat ruim de helft van de meldingen nog in onderzoek is of de resultaten bij ons nog niet bekend zijn.”

Bron: Telegraaf

Risico voor buren van hennepkweker

Om de veiligheid van omwonenden van hennepkwekerijen te verbeteren moeten publieke en private partijen samenwerken en maatregelen nemen om onveilige woonsituaties als gevolg van hennepteelt te voorkomen. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen’.

Jaarlijks wordt bij driekwart van de ontmantelde hennepkwekerijen een gevaarlijke situatie aangetroffen door overbelasting van de elektriciteit. Per jaar zijn er ten minste 65 woningbranden als gevolg van hennepteelt. De Onderzoeksraad vindt dit zorgwekkend.

Omwonenden kunnen geconfronteerd worden met brand door oververhitting en kortsluiting, instortingsgevaar door onkundige aanpassingen aan de woning en aantasting van de gezondheid door waterlekkage en vergiftiging door gassen en pesticiden. Na ontmanteling van een kwekerij vindt er geen veiligheidscontrole plaats en kunnen risicovolle situaties, die gevaarlijk zijn voor omwonenden en latere bewoners, in de woning blijven bestaan.

Bron: onderzoeksraad.nl