Tekst Communicatie RIEC-LIEC
Foto ANP Foto

De RIEC's ontwikkelen steeds meer concrete tools om ondermijning beter en gestructureerder aan te pakken. In deze editie van Code Geel voor het eerst een overzicht.

Uitgelicht: Integriteit

Vergroten van de weerbaarheid van gemeenten is een belangrijk thema in de aanpak van ondermijning. Integriteit is hierbij van groot belang. Gemeenten besteden met name aandacht aan het integriteitsbeleid, de gedragscode en integriteit bij de introductie van nieuwe medewerkers. In een onderzoek naar integriteit van RIEC-LIEC onder 84 gemeenten vielen drie dingen op:
 

 1. Er is bij veel gemeenten weinig tot geen verbinding tussen ondermijning en integriteit. Ondermijning is bij een afdeling Veiligheid belegd en integriteit vaak bij HRM/P&O. Voor de weerbaarheid van gemeenten is het van belang dat er verbinding tussen Veiligheid en HRM wordt gelegd.
   
 2. Gemeenten hebben aan de voorkant relatief veel aandacht voor integriteit en bewustwording rondom ondermijning. De borging laat echter vaak te wensen over. Het is belangrijk om regelmatig aandacht te besteden aan integriteit en ondermijning.
   
 3. Screening gebeurt vaak eenmalig. Echter, situaties veranderen met de dag en daarom is het van belang om met elkaar in gesprek te blijven over gedragsregels.

Lees hier ook het artikel over de weerbaarheidsscan die het RIEC-LIEC heeft ontwikkeld.

Tools voor integriteit

 • Dilemmaspel

Het dilemma-kaartspel stelt op een toegankelijke manier integriteitsdilemma’s aan de orde. Een handig middel om in groepsverband aandacht te besteden aan integriteit.

Vraag het dilemmaspel aan bij het RIEC in uw regio.
 

 • Factsheet Integriteit en Ondermijning

Gebruik tools en handvatten uit deze factsheet om de verbinding te versterken tussen veiligheid (OOV en burgemeester) en integriteit (HRM, griffier en gemeentesecretaris).

Deze factsheet staat op het Kennisplatform Ondermijning.
 

 • Overzicht integriteitsproducten

Deze infographic geeft een overzicht van tools die door gemeenten en provincies kunnen worden gebruikt om het integriteitsbeleid vorm te geven of uit te voeren. Er is aandacht voor ambtelijke integriteit en bestuurlijke integriteit.

Dit overzicht staat op het Kennisplatform Ondermijning. Je moet wel zijn ingelogd om het overzicht te kunnen bekijken. Nog geen account? Ga naar www.kennisplatformondermijning.nl 

Meer handige tools

 • Factsheet controle garageboxen

Garageboxen worden regelmatig gebruikt voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld om illegale goederen of grondstoffen in op te slaan. Er is weinig zicht op wat er precies in de garageboxen gebeurd. Om meer zicht te krijgen op dit fenomeen is het belangrijk om de garageboxen en garageverzamelgebouwen in jouw gemeente te controleren. Wil jij in jouw gemeente ook garageboxen controleren? In deze factsheet nemen we je stap voor stap mee in het werkproces.
 

 • Toolkit interne bewustwording

Kennen uw medewerkers de signalen en risico’s van ondermijnende criminaliteit? Om gemeenten te helpen het bewustzijn van medewerkers te vergroten, heeft het RIEC Oost-Nederland deze toolkit Interne Bewustwording Ondermijning samengesteld, met daarin communicatiemiddelen over ondermijning voor intern gebruik. Voor deze toolkit moet je wel zijn ingelogd op het Kennisplatform Ondermijning. Nog geen account? Ga naar www.kennisplatformondermijning.nl