Tekst Andrea Jansen

Meer weten over de aanpak van ondermijning? Weten wat je nog meer kunt doen om je eigen weerbaarheid te vergroten? Hieronder vind je een overzicht van handige tools.

Raadgevers

De gemeente heeft een belangrijke rol in alle veiligheidsonderwerpen. Van de aanpak van georganiseerde (drugs)criminaliteit en hulp aan verwarde personen tot algemeen lokaal veiligheidsbeleid. In de Raadgevers van VNG leest u wat dit betekent voor raadsleden.

VNG raadgevers

Raadgever digitale veiligheid

Weerbaarheidsscan

De weerbaarheidsscan voor de lokale politiek maakt (kandidaat-)raadsleden en (kandidaat-)wethouders weerbaar voor de uitdagingen die bij lokale politiek komen kijken. Gemaakt door Saxion Hogeschool, gemeente Eindhoven, Taskforce-RIEC Brabant Zeeland en het ministerie van BZK.

Toolbox gemeenteraadsverkiezingen

De toolbox gemeenteraadsverkiezingen bestaat uit handige producten die gemeenten ook na de verkiezingen kunnen inzetten, onder andere voor bewustwording bij raadsleden. Via de griffier op te vragen bij het RIEC of te downloaden op het Kennis Platform Ondermijning (KPO).

Toolkit Weerbaar Bestuur

De toolkit Weerbaar Bestuur helpt je om je omgeving goed in te schatten en een open oog te hebben voor risico’s binnen jouw gemeente. Ook leer je hoe je vragen rond integriteit en ondermijning zo kunt aanpakken dat je democratisch weerbaar blijft. Deze toolkit is ook onderdeel van de toolbox gemeenteraadsverkiezingen hierboven.

Collectieve norm

In de collectieve norm voor decentrale politieke ambtsdragers staat centraal dat intimidatie en bedreiging niet normaal zijn. Melden helpt. Deze norm is verder uitgewerkt speciaal voor onder meer raadsleden.

Kennisdossiers

Op het Kennisplatform Ondermijning (KPO) vind je verschillende kennisdossiers rond ondermijnende fenomenen en aanpakken: Kennisplatform Ondermijning. Hier vind je ook verschillende tools en producten, zoals een toolbox bewustwording ondermijning, die behulpzaam kan zijn in het werk als raadslid. Raadsleden hebben toegang tot het openbare gedeelte van het KPO.

Desinformatie

Desinformatie kan schadelijk zijn voor je gemeente. Hoe kom je er als raadslid achter of je informatie kunt vertrouwen? Speel de game en kies voor de rol van wethouder of raadslid.

Zuivere koffie

Een game voor raadsleden en andere ambtsdragers over allerlei integriteitskwesties. Te downloaden in de appstore.

Meer weten over ondermijnende criminaliteit?

Stopondermijningsamen.nl

Met ervaringsverhalen van criminelen en hun slachtoffers

ondermijningapp.nl/

Met nieuws, actuele kennis en een quiz over ondermijning

magazines.riec.nl/codegeel

Het online magazine van de RIEC’s en het LIEC over ondermijnende criminaliteit