Tekst Eefje Goderie en Andrea Jansen
Foto Shutterstock (headerfoto)

De RIEC's ontwikkelen steeds meer concrete tools om ondermijning beter aan te pakken. In deze editie van Code Geel een overzicht van recente onderzoeken en praktische tools gericht op synthetische drugs.

Voor enkele hieronder genoemde tools is het nodig om in te loggen op het Kennisplatform Ondermijning. Nog geen account? Ga naar www.kennisplatformondermijning.nl

Onderzoek

Dealen met drugs: fenomeenonderzoek naar jongeren in de drugscriminaliteit

Een verkennend fenomeenonderzoek naar jongeren (8-23 jaar) in de drugscriminaliteit in de eenheid Noord-Holland. Doel van dit fenomeenonderzoek was om inzicht te krijgen in het regionale beeld van deze problematiek en de processen en oorzaken die ten grondslag liggen aan toetreding van jongeren in de drugscriminaliteit. Het onderzoek vind je op het Kennisplatform Ondermijning

Ook RIEC Limburg deed onderzoek naar jongeren en criminaliteit. Dit resulteerde in een fenomeenanalyse en communicatiemiddelen gericht op Jeugdige Ondermijners

Communicatie Toolkits

Communicatietoolkit crystal meth en synthetische drugs

Deze communicatietoolkit is bedoeld voor gemeenten en bevat teksten die gericht zijn op inwoners en ondernemers in de gebieden waar synthetische drugslabs voorkomen, maar ook op medewerkers van bouwmarkten.

Communicatietoolkit sluiting drugspand Damocles

Bij de sluiting van een drugspand op basis van de opiumwet (wet Damocles) draagt de inzet van goede communicatie bij aan het vergroten van de bewustwording en het stimuleren van de meldingsbereidheid. Deze toolkit bevat algemene communicatietips, voorbeeld persberichten en brieven en overige communicatiemiddelen zoals posters en flyers.

Praktische middelen

XTC geurkaart

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en Politie Zeeland-West-Brabant ontwikkelden in samenwerking met Smartnose een XTC geurkaart. De kaart is ontwikkeld voor zowel professionals in het veld, als voor verspreiding naar burgers. De geurkaart maakt ook deel uit van de UNDERKOFFER die Taskforce-RIEC beschikbaar stelt aan partners. Met de inhoud kan een stand worden ingericht over de signalen van een drugspand. Ook via de Bijtende Bende worden de kaarten ingezet. https://www.smartnose.nl/xtcgeur

Handout herkennen van methamfetamineproductie

Een praktische handout van RIEC Den Haag omtrent de signalen van een methamfetamineproductie en waar deze te melden. Beschikbaar in een PDF en in een mobiele versie.

Meer handige tools

Fenomeenonderzoek criminele investeringen in vakantieparken

Er is vermoedelijk vaker sprake van criminele investeringen in vakantieparken dan wij denken. Dat is de conclusie van het fenomeenonderzoek dat RIEC Oost-Nederland deed naar witwassen via vakantieparken. Lees het onderzoek met aanbevelingen op het Kennisplatform Ondermijning.

Artikel ondermijningsrisico's opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Om de opvang van Oekraïense vluchtelingen snel te organiseren is vaak snelheid geboden. Gemeenten lopen het risico dat ook malafide partijen zich aanbieden. De Landelijke Fenomeentafel Ondermijning in de vastgoedketen schreef dit artikel om gemeenten bewuster te maken van mogelijke ondermijningsrisico’s bij het toewijzen van opvanglocaties en tips te geven wat te doen in vaak ingewikkelde situaties.

Infographic Uitbuiting Vluchtelingen

Het RIEC-LIEC bestel wil de medewerkers op en rond de opvanglocaties van Oekraïense vluchtelingen attent maken op het fenomeen mensenhandel in combinatie met deze kwetsbare groep. In deze infographic wordt uitleg gegeven over mensenhandel, het signaleren daarvan en het melden van signalen naar de juiste instanties. De infographic kan breed gedeeld worden met de gemeentelijke betrokkenen en met partners, zoals de veiligheidsregio en COA.

Toolboxen Bedrijventerreinen en Winkelgebieden

Die ene winkelstraat of een afgelegen bedrijventerrein waarvan niet helder is of de gang van zaken er zuiver is. Hoe krijg je hierin als gemeente meer inzicht? Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool ontwikkelden de Toolbox Bedrijventerreinen en Winkelgebieden die zich richt op kwetsbare bedrijventerreinen en ondernemingen daarbinnen. Je vindt ze op het Kennisplatform Ondermijning: Bedrijventerreinen en Winkelgebieden.

Communicatietoolkit ondermijning buitengebied

Deze communicatietoolkit bevat teksten en beeld gericht op inwoners van het buitengebied en verhuurders van loodsen en schuren. Deze zijn vrij te gebruiken door de RIEC-LIEC partners. De toolkit is te downloaden op het Kennisplatform Ondermijning.