Foto Hollandse Hoogte

Criminele motorbendes vormen de overtreffende trap van ondermijnende criminaliteit. Een in OMG's gespecialiseerde strategisch analist van de politie vertelt waarom motorbendes nóg gevaarlijker zijn dan wij denken.

Topje van de ijsberg

“De meeste criminelen willen gewoon heel veel geld verdienen. Dat ze daarmee onze samenleving ondermijnen, is iets dat ze voor lief nemen. Bij criminele motorbendes ligt dat anders. Ook zij willen veel geld verdienen, maar ze hebben nog een ander doel: het ondermijnen van onze rechtsorde. Ze betwisten openlijk het geweldsmonopolie van de politie en het gezag van het bestuur. En ze praten het geweld goed met mooie verhalen. Wat wij zien van criminele motorbendes is het topje van de ijsberg. Er ligt een probleem onder dat nog veel groter is.”

“Ze praten het geweld goed met mooie verhalen”

Groot en sterk

“In Nederland wordt de OMG-wereld gekenmerkt door de aanwezigheid van etnische minderheden en mannen met een reizigersachtergrond. Motorclubs profileren zich als vrijbuiters en krijgers. Zij spreken met hun mannelijkheidscultus vooral jonge, allochtone mannen aan. In onze maatschappij kun je geen carrière meer maken door groot en sterk te zijn en omdat je goed kunt vechten. Je hebt juist meer feminiene vaardigheden nodig. Deze mannen voelen zich in onze maatschappij achtergesteld. Zij willen respect en aanzien. Voor hen lijkt de aansluiting bij een motorbende een betere weg om hun doelen te bereiken, dan door gewoon naar school te gaan en te gaan werken. Bovendien geven de motorclubs hen iets wat ze in onze maatschappij enorm missen: het gevoel ergens bij te horen.”

Satudarah

“Motorbendes vervullen basale behoeften: veiligheid, verbondenheid en eigenwaarde”

Saamhorigheid

“De aanwezigheid van motorclubs is een teken dat de overheid steken heeft laten vallen in het handhaven van wetten en regels, maar ook op het gebied van saamhorigheid en inclusiviteit. Want waarom zoeken de leden hun heil bij een criminele motorclub? Omdat deze clubs zeer basale menselijke behoeften lijken te vervullen: veiligheid, verbondenheid en eigenwaarde. Jonge mannen uit groepen die zich -soms terecht- achtergesteld voelen, missen dit in onze maatschappij. Vooral de krijgerscultuur, die zo belangrijk is in hun culturele achtergrond, speelt een rol. Vrouwen kunnen dan ook nooit lid worden van zo’n club.”

Goedlopende multinationals

“Het bedrijfsmodel van motorclubs is enorm succesvol en wordt steeds vaker overgenomen door bendes zonder motor. Zij werven jonge mannen met prachtige verhalen over de gezamenlijke strijd. Verhalen die deels gestoeld zijn op historische werkelijkheid. Zij weten precies wie ze nodig hebben en hoe ze deze mannen kunnen bereiken. In feite zijn het goedlopende multinationals, die toekomstbestendig zijn omdat ze zich telkens weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ze gebruiken aansprekende en herkenbare symboliek, zoals het motorhesje. Hun imago is van levensbelang. De hesjes, het krijgersideaal, de motoren of bijvoorbeeld de bokshandschoenen.”

“Als een motorclub actief is in een gemeente is dat geen toeval”

Betwisten van gezag

“Motorclubs betwisten openlijk het wettelijk gezag. Zij stellen eigen regels en met het gebruik van geweld en intimidatie als bedrijfsmiddel gaan zij de concurrentie aan met de overheid. Telkens weer proberen ze te laten zien dat de overheid het laat afweten. Neem nu de demonstratie in Leiden tegen de vestiging van zwemleraar Benno L., die gehandicapte kinderen had misbruikt. Door in full color aanwezig te zijn, was de boodschap van de motorbende: de overheid kan jullie niet beschermen, maar wij kunnen dat wel!”

"De overheid doet niks voor jullie, maar op ons kun je rekenen!"

Slimme communicatiestrategie

“Met dit charmeoffensief verspreiden ze tegelijkertijd een anti-overheidsboodschap. De acties voor zieke kinderen, de sportclub die wordt opgericht in een achterstandswijk, de zichtbare aanwezigheid tegen Benno L. Het maakt allemaal deel uit van een uiterst slimme communicatiestrategie. Want niet alleen geven dit soort acties hun eigen imago een boost. Ook laten ze op die manier zien: de overheid doet niks voor jullie, maar op ons kun je rekenen!”

Geen toeval

“Als een motorclub actief is in een gemeente, is dat geen toeval. Ze denken niet tijdens een zondags ritje: dat is een mooi pandje voor ons clubhuis. Ze opereren strategisch en willen bestendigheid. Daarom zijn ze actief op plekken waar ze mogelijkheden zien. Ruimte in regelgeving en in handhaving van die regels. Maar ook ruimte in de zin van een bevolking die niet zoveel vertrouwen heeft in het bestuur. Groepen die het gevoel hebben niet mee te mogen doen. Aanwezigheid van motorbendes duidt dus op een onderliggend probleem. En vraagt daarom ook om diepgaande, strategische oplossingen.”

Internationaal netwerk

“Motorbendes houden zich vooral bezig met handel in verdovende middelen, (gedwongen) beveiliging van onder andere horecagelegenheden, vrouwenhandel en prostitutie. De criminaliteit wordt ongrijpbaarder naarmate de samenstelling van de clubs verandert. Omdat het aantal OMG-leden met een andere culturele achtergrond toeneemt, zie je een globalisering van de criminaliteit. Via familiebanden en stamverbanden ontstaat er een groot, internationaal netwerk. De huidige bendes zijn dan ook veel lastiger aan te pakken dan bijvoorbeeld de Hells Angels, waar in ons land oorspronkelijk vooral autochtone Nederlanders lid van waren. Die kenden we goed en zij hadden hun vermogen vooral in Nederland. Nu kan het overal zijn. De Hells Angels Germany worden bijvoorbeeld aangestuurd vanuit Turkije.”

Ontwikkelingen

Het OMG-landschap versnippert. Supportclubs, brotherhoods en boxingclubs komen snel op. Ze knappen het vuile werk op voor OMG’s zodat deze zelf buiten beeld blijven. Vaak verdwijnen deze clubs weer snel.

Vooral Satudarah en No Surrender breiden zich in het buitenland uit. Inmiddels bevindt ruim zestig procent van de afdelingen van Satudarah zich in het buitenland, waaronder Zuid-Afrika en Australië. Hells Angels en Bandidos komen oorspronkelijk uit het buitenland en zijn al decennia wereldwijd actief.

Omdat OMG’s nog maar moeilijk aan clubhuizen kunnen komen zoeken ze alternatieven in de horeca, op bedrijventerreinen en in woonhuizen. De horeca blijkt het meest in trek.

Er is steeds vaker sprake van heftig geweld, zowel binnen als buiten de clubs. Leden worden met veel geweld ‘in bad standing’ uit de club verwijderd. Ook bedreigen en intimideren OMG’s bestuurders, journalisten en medewerkers van justitie en politie.

Bron: Voortgangsrapportage OMG van het LIEC (juni 2018)

Concurrenten van de overheid

“Criminaliteit is niet de enige reden om criminele motorclubs aan te pakken. Het gaat er niet alleen om wat deze mannen doen in hun onderwereld. Het gaat erom dat ze hun eigen normen en regels hebben en dat ze straffen en belonen. Dat doen ze ook in de bovenwereld en dat werkt corrumperend. Ze tasten daarmee de samenleving aan en beconcurreren de overheid. Het maakt het bestuur kwetsbaar. Maar ook verenigingen en ondernemers zijn doelwit. Nu motorbendes steeds moeilijker aan clublocaties komen, wijken ze bijvoorbeeld vaker uit naar lokale horeca. Ze nemen vlaggen en banieren mee en hangen die dan op bij de ingang van een café. Zo ‘bezetten’ ze als het ware een locatie.” 

OMG

Overheid met kracht

“Motorbendes zoeken vrijwel nooit direct de confrontatie op met het gezag, omdat ze weten dat ze dat verliezen en hun status daarmee wordt aangetast. Dat geeft al aan dat we als overheid wél genoeg kracht hebben om ze aan te pakken. Dat doen we natuurlijk ook al, door het sluiten van clubhuizen, oppakken van kopstukken, verbieden van ride-outs, enzovoort. Dit is belangrijk, omdat we een norm moeten stellen en moeten laten zien dat we het niet pikken. Het civiel verbod en bestuurlijk verbod zijn in dit opzicht ook enorm belangrijk. We zijn op de goede weg.”

Vertrouwen in het bestuur

“Maar wil je er echt structureel iets aan doen, dan moet je zorgen dat er in je gemeente geen ruimte is voor een motorclub. Door een strenge handhaving, een sterke bestuurscultuur, een goed zichtbaar en aanwezig bestuur en door ervoor te zorgen dat de bevolking vertrouwen heeft in dit bestuur. Oók in de volkswijken. Hierbij is het heel belangrijk om informele gezagsdragers in de wijk te betrekken. Maar pas wel op met wie je in zee gaat, wiens gezag je hiermee legitimeert. Anders kun je het bekende kwaad wel eens inruilen voor een gevaarlijker, onbekend kwaad. Bovendien blokkeer je met deze aanpak niet de vraag vanuit de criminele markten. Dus is de vraag: wie duikt er in dat gat? Ook daar moeten we bij stil staan.”

Meer informatie over Outlaw Motorgangs bij het RIEC of bij de infocellen OMG van de politie. Voor wie geïnteresseerd is in de politieke inmenging door motorclubs: "Osmanen Germania": Was steckt dahinter? (documentaire van de ZDF).

Motorclubs en politiek

“De nieuwste ontwikkeling van bendes met of zonder motoren, maar mét politieke bedoelingen is een gevaarlijke, waar ik me bijzonder veel zorgen over maak. Politiek en criminaliteit loopt bij deze clubs door elkaar."

"Politieke stromingen uit het buitenland zetten steeds vaker motorclubs in"

"We zien steeds vaker dat buitenlandse politieke stromingen motorclubs inzetten. Om demonstraties wat meer kracht bij te zetten, maar ook als knokploeg tegen andersdenkenden. In Duitsland is dit al het geval, maar het begint zich ook in Nederland te manifesteren. Soms waaien buitenlandse conflicten daardoor over naar Nederland. Bovendien is de werkwijze van motorclubs zeer geschikt voor het werven van gewelddadige activisten. Dus, als je als burgemeester ziet dat een evenement wordt aangekondigd in een lokaal zaaltje, kijk dan altijd even wat erachter zit. De informatiepositie van de burgemeester is hierbij cruciaal.”

Feiten en cijfers

  • Aantal OMG-leden in beeld bij de overheid: 1980 (2018).
  • Groei aantal leden in 2017: 40 (voornamelijk Satudarah).
  • Leden motorbendes met strafblad: 85%. 28% is vaker dan 10 keer veroordeeld.
  • Clubs met het hoogste percentage veroordeelde leden: Bandidos (>78%), No Surrender (>90%), Hells Angels (81%), Satudarah (89%) en Trailer Trash (>90%). De leiders van deze clubs hebben vrijwel altijd een (lang) strafblad.
  • Leden OMG-supportclubs met strafblad: 78% (gemiddeld 8,8 keer veroordeeld).
  • Meest voorkomende veroordelingen: drugs, vernieling, geweld en vermogenscriminaliteit.
  • OMG’s in het nieuws: 3800 keer in 2017.
  • In 2017 liepen er 187 onderzoeken naar strafbare feiten gepleegd in georganiseerd verband.
  • In 2017 werden 310 OMG-leden verdacht van strafbare feiten gepleegd in individueel verband.
  • Aantal OMG-leden in overheidsdienst: 50.

Bron: Profielen van Nederlandse outlawbikers en Nederlandse outlawbikersclubs door Arjan Blokland e.a. (2017) en Voortgangsrapportage OMG van het LIEC (juni 2018)