Tekst Andrea Jansen
Foto National Institute of Allergy and Infectious Diseases

De coronacrisis zet de overheid onder grote druk. Tegelijkertijd zien we dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpast aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen. Ook nu is het belangrijk om als overheid en maatschappij weerbaar te zijn tegen criminelen die misbruik willen maken van de crisissituatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u signalen die u wilt bespreken? Neem dan contact op met uw accountmanager van het RIEC.

De RIEC’s en het LIEC signaleren en analyseren gezamenlijk de gevolgen van de crisis op het gebied van ondermijnende criminaliteit en bieden praktische handelingsperspectieven. Regelmatig informeren we onze partners hierover in korte, actuele bulletins.

Prangende vragen

Wat zijn de onderwerpen waarin de analisten van de RIEC’s zich vastbijten? Denk bijvoorbeeld aan de verschuivingen in de vraag naar drugs. De productie van partydrugs neemt af, maar wat gebeurt er met de al geproduceerde pillen? Neemt het thuisgebruik van drugs toe en hoe wordt daar dan in voorzien? Zijn er criminelen die zich storten op de handel in mondkapjes of in (illegale) medicijnen? Of zien zij meer brood in diefstal van en handel in partijen headsets en laptops, die in de winkels massaal zijn uitverkocht?

Criminelen storten zich in tijden van schaarste op de handel in mondkapjes.

En wat zijn de gevolgen voor de havens en de luchthavens van dit alles? Hoe is de positie van de in Nederland achtergebleven arbeidsmigranten? Zijn zij nu kwetsbaarder voor uitbuiting? En de vele ondernemers die nu zonder inkomen zitten, van café-eigenaar tot sportschoolhouder. Vormen zij nu een gemakkelijke prooi voor crimineel geld? Talloze vragen waarop de RIEC’s binnenkort antwoord willen geven middels een praktisch handelingsperspectief.

Steun voor ondernemers biedt kansen voor criminelen

Het kabinet neemt maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis en kan worden aangevraagd bij gemeenten. De overheid wil natuurlijk dat dit geld echt terechtkomt bij de ondernemers die het zo hard nodig hebben. Hoe voorkom je als gemeente dat criminelen op grootschalige wijze misbruik kunnen maken van deze steun? Het RIEC-LIEC maakte er een factsheet over.

"Eén georganiseerde overheid tegen ondermijnende criminaliteit, óók in crisistijd!"