Tekst Andrea Jansen
Foto Pixabay

Om jongeren bewuster te maken van (signalen) van ondermijnende criminaliteit en hen weerbaar te maken, zijn er verschillende mooie initiatieven opgezet in Nederland. Code Geel zet er een aantal op een rij.

Samen tegen ondermijning

Voor wie? Docenten mbo- en voortgezet onderwijs.

Waar? Gestart in Twente, maar is nu op verschillende plaatsen in Nederland beschikbaar.

Wat? Door middel van een workshop worden docenten meegenomen in de verleidingen van ondermijnende criminaliteit voor hun studenten. Ze leren signalen te herkennen en er wat mee te doen. Ook verdiepen de docenten zich tijdens de workshop in de specifieke gevaren die het toekomstige werkveld van hun studenten met zich meebrengt, zodat zij dit kunnen verwerken in hun lessen.

Meer informatie? De workshop is ontwikkeld door het Ondermijningslab in Twente, waarin verschillende overheidspartners samenwerken. De workshop is beschikbaar voor overheidspartners. Stuur een mail naar communicatie@liec.nl voor de contactgegevens.

Straatkracht / Homebase

Voor wie? Kinderen op het voortgezet onderwijs (van praktijkschool t/m vwo) en professionals die met hen werken.

Waar? Nu in Capelle aan den IJssel, maar kan landelijk worden ingezet.

Wat? Straatkracht/Homebase heeft als doel om de “verleiding van de straat” zoveel mogelijk tegen te gaan, door te focussen op beschermende factoren voor jongeren in plaats van op risicofactoren. In Safe Havens op school organiseren Safe Persons elke week laagdrempelige activiteiten om in contact te komen en te blijven met de jeugd. Kinderen nemen de Safe Persons in vertrouwen, waardoor direct gewerkt kan worden aan hun weerbaarheid. Professionals die met jeugd werken kunnen een masterclass Straatkracht volgen.

Meer informatie? www.zoetzuurzoutbitter.nl

Lees hier ook het artikel over kwetsbare jongeren en criminaliteit.

#leerlingalert en #studentalert

Voor wie? Jeugd vanaf de derde klas voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Waar? Gelderland, maar ook elders mogelijk.

Wat? Voorkomen van aanwas van jongeren in de (georganiseerde) criminaliteit door een bewustwordingsles. Jongeren leren dat ondermijning groter en dichterbij is dan ze denken en dat je er last van hebt. Ze leren het herkennen en hoe ze moeten handelen. De les wordt gegeven op school aan leerlingen/studenten, docenten en ouders en daarna opgenomen in het schoolcurriculum.

Meer informatie? Het lesprogramma is ontwikkeld in opdracht van het programma Samen Weerbaar Gelderland-Midden, waaraan diverse overheidspartners deelnemen, en wordt gefinancierd door de provincie Gelderland, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het programma Samen Weerbaar.
https://www.pvo-oostnederland.nl/wat-is-pvo-oost-nederland/leerlingalert/

IMD helpt scoren!

Voor wie? Jongens en meisjes van 12 t/m 18 jaar die kampen met diverse problemen op het gebied van werk, scholing, sociale contacten, vrijetijdsbesteding, criminaliteit, middelengebruik, schulden, gezondheid en wonen.

Waar? Regio Amsterdam.

Wat? Coaching van risicojongeren in groepsverband met behulp van sport. Sport helpt bij het bereiken van de doelgroep en het opbouwen van een vertrouwensband. Jongeren volgen een programma van 12 weken van gemiddeld 8 uur per week. Het programma is gericht op het heroriënteren van hun toekomst. De coaches helpen om hun zelfstandigheid te vergroten, zodat ze nieuwe, verantwoorde keuzes kunnen maken en uiteindelijk zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Meer informatie? Stichting IMD biedt ook individuele coaching en coaching voor jongeren die al in de criminaliteit gezogen worden. Facebook: IMD Sports, Instagram: Imdsports, LinkedIn: IMD Sports

Meer weten? Voor meer informatie over deze projecten kunt u een mail sturen naar communicatie@liec.nl

Risk Factory

Voor wie? Middelbare scholieren van ongeveer 14 jaar.

Waar? Start in juli 2020 in Twente, daarna mogelijk uitbreiding naar andere regio’s.

Wat? De Risk Factory Twente is een realistische en interactieve werkplaats waar jeugd diverse veiligheidsaspecten beleeft en ervaart. Zelfredzaamheid en handelingsperspectief staan centraal. Deze Risk Factory draait al voor groep 8 van het basisonderwijs en wordt nu uitgebreid naar de doelgroep 14-jarigen van het voortgezet onderwijs. Voor deze oudere kinderen zal met name de ondermijnende criminaliteit in diverse vormen aan bod komen.

Meer informatie? https://www.riskfactorytwente.nl/nl/homepage/

DOPE!

Voor wie? Groep 7 en 8 basisschool.

Waar? Start dit schooljaar als pilot in Utrecht, daarna verdere uitrol.

Wat? Door middel van een onderwijsprogramma dat bestaat uit vijf modules leren kinderen over ondermijning en specifiek de gevaren van een carrière in het drugscircuit, om hen weerbaar te maken tegen mogelijke ronseling. Het programma bestaat uit discussieopdrachten, over de streep, film, rollenspellen en lokale gastsprekers, zoals de wijkagent, jongerenwerker of een officier van justitie. Ook doen ex-criminelen hun verhaal.

Meer informatie? DOPE! is opgezet door het Districtelijk Team Ondermijning Utrecht Stad van het RIEC in samenwerking met Straatwaarde. U kunt contact opnemen met RIEC Midden-Nederland of een mail sturen naar communicatie@liec.nl voor de contactgegevens van de projectleider.

DOPE! Theater

Voor wie? Jeugd met een lichte verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs.

Waar? Start als pilot in Utrecht, daarna verdere uitrol.

Wat? Door middel van theater worden jongeren met een lichte verstandelijke beperking gewaarschuwd voor ondermijning. De jongeren worden weerbaarder tegen ‘peer pressure’ en leren over de gevaren van ondermijnende criminaliteit. De theatervoorstelling wordt eerst in haar geheel gespeeld door acteurs en daarna wordt deze opnieuw gespeeld met inbreng van de jongeren. Zij kunnen aangeven wat de spelers anders zouden moeten doen en mogen dit ook zelf naspelen. Het scenario is gebaseerd op echte verhalen van jongeren die in de drugscriminaliteit zijn beland.

Meer informatie? DOPE! Theater is opgezet door het Districtelijk Team Ondermijning Utrecht Stad van het RIEC. U kunt contact opnemen met RIEC Midden-Nederland of een mail sturen naar communicatie@liec.nl voor de contactgegevens van de projectleider.

Farfalla

Voor wie? Groep 7 en 8 basisschool.

Waar? In heel Nederland.

Wat? Farfalla is een serious game waarin kinderen spelenderwijs leren wat de impact is van hun keuzes op hun eigen leven en dat van anderen. In deze digitale en interactieve game krijgen de kinderen dilemma’s en uitdagingen voorgeschoteld die het spelverloop bepalen. Kan je op je 18e een Mercedes kopen, maar zit je op je 21ste voor tien jaar vast? Of kun je nu een Rolex kopen, maar moet je continu onderduiken uit angst voor een liquidatie? De gemaakte keuzes beïnvloeden hoe er wordt gescoord op inkomsten, toekomstperspectief, sociale status en levensverwachting.

Meer informatie? Farfalla is nog in ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RIEC Midden-Nederland of een mail sturen naar communicatie@liec.nl voor de contactgegevens van de projectleider.