Tekst Marjolein Spek
Foto LIEC

NVWA treedt toe tot RIEC-LIEC-convenant

Het RIEC-LIEC is een nieuwe partner rijker. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is op 31 maart toegetreden tot het convenant.

“De roep vanuit de maatschappij en de politiek om gezamenlijk op te treden tegen ondermijningsproblematiek wordt steeds groter”, legt Saar Beelen, coördinerend specialistisch inspecteur (CSI) bij de NVWA, uit. De NVWA heeft al eerder ervaringen opgedaan in de samenwerking met de RIEC’s en het LIEC, bijvoorbeeld in het kader van toezicht in de horeca en de aanpak van hondenhandelaren.

Rob van Lint, inspecteur-generaal van de NVWA, ondertekent het convenant vanuit huis in verband met de coronacrisis. Foto: NVWA

Sneller en efficiënter handhaven
De NVWA verwacht door kennisdeling en middels een integrale aanpak in samenwerking met handhavingspartners, efficiënter en sneller handhavend te kunnen optreden. Volgens Beelen moet de georganiseerde criminaliteit op internationaal, nationaal en regionaal niveau worden bestreden. De NVWA heeft hier een belangrijke rol. Criminele winsten worden geïnvesteerd in bedrijven en langs deze weg witgewassen. Beelen: “De NVWA heeft goed inzicht in de sociale structuren in de agrarische sector, horeca en visserij en beschikt daardoor over veel informatie.”

De NVWA wil voorkomen dat er – als gevolg van frauduleuze handelingen, overtredingen en misdrijven op het terrein van voedselveiligheid – steeds meer risico’s ontstaan op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan dumping van afval afkomstig van de productie van (synthetische) drugs in mestkelders, die van daaruit in de bodem en/of het grondwater terechtkomen. De NVWA krijgt steeds meer signalen dat voedsel en diervoeder sporen van oplosmiddelen, MDMA en speed bevatten.

Bron: riec.nl

Nieuwe versie app Ondermijning beschikbaar

Op 10 maart is de 2.0-versie van de app Ondermijning gelanceerd. Aan deze versie zijn diverse nieuwe modules toegevoegd, waaronder een uitgebreide signalenmodule en een module met de meest actuele nieuwsberichten.

Met toevoeging van deze modules, in combinatie met de geüpdatete quiz en kennisbank, wil het RIEC-LIEC een steeds beter en completer beeld over ondermijning en de maatschappelijke effecten ervan geven. Ook het vergroten van de bewustwording over en kennis van ondermijning is een belangrijk doel.

Foto: RIEC-LIEC

De app bestaat uit verschillende modules:

  • Nieuws: dagelijkse nieuwsberichten over ondermijning, geordend per thema en regio.
  • Signalen: informatie over welke signalen kunnen duiden op ondermijning
  • Quiz: een spel met vragen over verschillende ondermijningsthema’s, inclusief een korte toelichting op het antwoord.
  • Kennisbank: informatie over verschillende ondermijningsthema’s met weblinks naar onder andere documenten, nieuwsbrieven, relevante websites, podcasts en berichtgeving vanuit de media.

In het onderdeel ‘Melden’ staat een overzicht van organisaties waar (vermoedens van) verschillende verschijningsvormen van ondermijning direct gemeld kunnen worden; al dan niet anoniem.

De vernieuwde app is te downloaden in de Appstore en de Playstore.

Voor meer informatie: neem contact op met info@appondermijning.nl

Bron: riec.nl

Wapens en drugs: scholen slaan alarm over criminele leerlingen*

Op scholen zijn zijn steeds vaker ernstige incidenten, zoals drugsbezit en steekpartijen, zegt scholenkoepel iHUB. De beerput moet open, maar de koepel worstelt zelf met de aanpak en doet lang niet altijd aangifte. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat dit verandert; hij roept scholen op om áltijd aangifte te doen.

"Als we dit niet agenderen, zal er geen oplossing komen", zegt bestuurder Mariëtte van Leeuwen van scholenkoepel iHUB tegen RTL Nieuws. Onder de koepel vallen 30 scholen met speciaal onderwijs in de Randstad, met zo'n 3000 leerlingen. Het gaat om een aantal basisscholen en middelbare scholen in onder meer Rotterdam en Amsterdam.

Drillmuziek

Drillmuziek/drillrap is een muziekstroom afkomstig uit Chicago (VS). Jongeren tussen de veertien en achttien jaar groeperen zich tot 'gangs' en dagen andere gangs, uit andere wijken, uit. Videoclips in dit genre bevatten allemaal dezelfde ingrediënten: rappers laten zich duidelijk filmen in een bepaald postcodegebied, dragen maskers of bivakmutsen en zwaaien met messen in de lucht.

Van Leeuwen somt de problemen op: "Steekincidenten, een doorgeladen pistool dat we aantreffen in de school, 'gangs' voor de deur omdat er een prijs op het hoofd van een leerling staat en bijvoorbeeld drugsbezit." Aangifte doet de scholenkoepel meestal niet. De school wil kwetsbare leerlingen beschermen.
Het afgelopen jaar telde scholenkoepel iHUB meer dan 3500 incidenten. Juist de zware incidenten zijn flink toegenomen. Dat komt onder andere door ophitsing op social media, zoals snapchat. "Er staan ook wel eens 'gangs' voor een school", zegt Van Leeuwen. "Dat komt dan door drillmuziek." (zie kader).

Foto: Shutterstock

Op alle niveaus en steeds jonger
De grootste zorg van de scholen is dat ze zien dat leerlingen steeds jonger in de problemen komen. Het gebeurt zelfs op basisscholen. De problemen komen ook op de beste scholen voor, weten ze bij de Stichting School en Veiligheid. In opdracht van het ministerie ondersteunen zij scholen die worstelen met veiligheidsproblemen. Directeur Klaas Hiemstra: "Het speelt over de hele breedte van het onderwijs, niet alleen bij het vmbo of speciaal onderwijs."

Het aantal incidenten op scholen en de ernst daarvan wordt nergens landelijk bijgehouden. Het is namelijk niet verplicht dit te melden aan de Onderwijsinspectie. Volgens de meest recente cijfers waren er in schooljaar 2017-2018 maar 57 meldingen van fysiek geweld in het speciaal onderwijs.

Korte lijntjes
Een veilige sfeer creëren in het onderwijs is volgens het bestuur van scholenkoepel iHub steeds moeilijker. De scholen doen zelf al veel, zoals kluiscontroles, cameratoezicht en extra begeleiding voor leerlingen. Maar de hulp van andere instanties, zoals jeugdzorg en politie moet nog beter, vinden ze. Van Leeuwen merkt bij jeugdzorg problemen met wachtlijsten en toegankelijkheid: "We hebben soms wel met veertig verschillende wijkteams te maken." De school mist ook korte lijntjes met politie en justitie.

*Dit artikel is voor de coronacrisis tot stand gekomen, toen alle scholen open waren.

Bron: RTL Nieuws