Dit artikel hoort bij: Code Geel Editie 10

.

Albert Bootsma, hoofd RIEC Oost-Nederland: “Drugscriminaliteit is vaak regionaal, nationaal of internationaal georiënteerd, maar heeft altijd een lokale component. Dat zien we heel duidelijk in het buitengebied, waar we recent bijvoorbeeld in een schuur tussen de weilanden een drugslab aangetroffen hebben met verdachten uit Colombia, Mexico en de VS. Soms zijn het zelfs labs voor drugs waarvan we weten dat ze in Nederland niet of nauwelijks gebruikt worden. De aanpak begint met een goede, lokale, informatiepositie. Alleen als we de informatie van alle partners delen en analyseren kunnen we spijkers met koppen slaan.” 

Terug naar boven

Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning: “Op lokaal en regionaal niveau moet een vervolg komen op de ondermijningsgelden en de versterkingsplannen van de RIEC's, in de vorm van een structureel ondermijningsfonds. De uitvoeringskracht moet wel worden versterkt. Doorontwikkeling van het RIEC-LIEC bestel speelt hierbij een cruciale rol. RIEC’s moeten nog meer dan nu een platform worden voor rechtmatig en veilig delen van informatie en een aanjager zijn van gezamenlijke uitvoering.”

Terug naar boven

Ad van Breukelen, hoofd RIEC Midden-Nederland: “Het gaat mij niet alleen om de ondermijning van de rechtsstaat, maar ook om de grote sociale schade. Kinderen die de harde, ellendige wereld van de drugs in worden gezogen. Hele wijken worden vergiftigd door de kille, gewelddadige en nietsontziende drugsscene. Om die wereld aan te pakken zijn repressie en preventie nog steeds belangrijk, maar alleen duurzaam effectief als ze zijn afgestemd in een brede, maatschappelijke aanpak.”

Terug naar boven

Nadine Vaes, hoofd LIEC: “Inmiddels pakken we als RIEC-LIEC bestel al ruim tien jaar ondermijning aan en we weten dat het alleen effect heeft als we het samen doen. Niet alleen toezicht en handhaving spelen een rol, we moeten allemaal aan de slag. De publiek-private samenwerking is daarin onmisbaar. Daarom zoeken wij actief de samenwerking met private partijen. Maar ook het bestuur speelt een belangrijke rol. Een fenomeen als criminele motorbendes (OMG's), die ook sterk gerelateerd zijn aan drugscriminaliteit, kun je niet alleen vanuit justitie aanpakken. Daar heb je de gemeenten heel hard bij nodig.” 

Terug naar boven

Caspar Hermans, hoofd RIEC Amsterdam-Amstelland: “De rol van ontkleurde verbinder en aanjager is onmisbaar gebleken in de gezamenlijke aanpak van ondermijning. Samenwerken blijkt een vak waarvoor je energie, competenties en vaardigheden nodig hebt, juist ook omdat we werken met organisaties die verschillen in doelstelling en cultuur. Deze rol hoort erbij en dat maakt het nodig deze steviger te funderen in de aanpak. Wil je samen stappen maken in de aanpak van ondermijning, dan zul je ook duurzaam moeten investeren in deze verbindende rol.” 

Terug naar boven