Tekst Andrea Jansen en Marjolein Spek
Foto LIEC

Symposium Communicatie en Ondermijning

“Communicatie is de hoeksteen van de aanpak van ondermijning”, betoogde Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en voorzitter van de stuurgroep RIEC Oost-Nederland, op 8 oktober tijdens het online symposium Communicatie en Ondermijning. Onder leiding van dagvoorzitter Leonie Willemsen ging Marcouch in gesprek met RIEC-accountmanager Marjolein Meijners over ondermijning in Oost-Nederland en de rol van communicatieadviseurs bij de aanpak daarvan.

“Communicatie is de hoeksteen van de aanpak van ondermijning”

Marjolein Meijners, accountmanager bij het RIEC Oost-Nederland.
Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem.

Na dit tafelgesprek konden de deelnemers, voornamelijk communicatieadviseurs van gemeenten in Gelderland en Overijssel, kiezen uit drie interactieve workshops: ondermijning op vakantie-
parken, integrale controles op industrieterreinen en interne bewustwording.

Het online symposium werd georganiseerd door het RIEC Oost-Nederland en de Gelderlandacademie en maakt onderdeel uit van een breder traject om meer kennis en ervaring uit te wisselen en samen te werken op het gebied van communicatie en ondermijning.

Foto: Politie / RIEC Oost-Nederland

Brochure Veilig uw pand verhuren

De politie en het RIEC Oost-Nederland hebben, met publieke en private partners, de brochure Veilig uw pand verhuren ontwikkeld, die verhuurders helpt bij het voorkomen van misbruik van hun panden door criminelen.

Door verhuurders bewust te maken van de risico’s en hen te informeren over de maatregelen die zij kunnen treffen, kunnen wij ondermijning tegengaan. De brochure is het resultaat van samenwerking tussen publieke organisaties, zoals politie, gemeenten, RIEC en KvK, en private partners, waaronder de makelaarsbranche.

De brochure kan door gemeenten en andere partners vrij verspreid worden en is bedoeld om in combinatie met een voorlichtingsbijeenkomst of persoonlijk gesprek te gebruiken. Doelgroepen zijn: makelaars, particuliere verhuurders van woningen, woningbouwverenigingen, verhuurders of eigenaren van bedrijfsvastgoed, eigenaren van loodsen in het buitengebied, etc. 

De brochure Veilig uw pand verhuren wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Kijk hier voor de meeste actuele versie

Online conferentie Spotlight op Ondermijning

Op maandag 23 november aanstaande organiseren het LIEC en het Aanjaagteam Ondermijning gezamenlijk de derde editie van Spotlight op Ondermijning. Dit jaar met het thema: Preventie & repressie verbinden.

Hoe kunnen wij preventie inzetten om de grote en continue aanwas van nieuwe criminelen een halt toe te roepen? Dat preventie, naast repressie, een volwaardige plek moet krijgen bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit valt niet meer te ontkennen. Maar hoe organiseren wij dat en wat zijn effectieve methodes? Vragen waar mogelijk een antwoord op komt tijdens dit webinar.

De edities in 2018 en 2019 waren fysieke evenementen op aansprekende locaties; dit jaar heeft de organisatie omwille van de coronamaatregelen helaas moeten beslissen om er een volledig digitaal evenement van te maken. Het inhoudelijke programma is er echter niet minder om! Zowel minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nemen deel.

Programma
De hoofdmoot wordt gevormd door de digitale gesprekstafel met journalist Charles Groenhuijsen als presentator. Hij ontvangt de directeur van het Amsterdamse Bindelmeer College, Kees Buijtelaar. Buijtelaar werd bekend na een reportage in De Volkskrant over de gebeurtenissen op zijn school. Samen met gedragswetenschapper Victor Kallen, die in deze Code Geel wordt geïnterviewd, en Okrah Donkor van het Haarlemse Triple Threat discussieert hij over gedrag van de jeugd en hoe te voorkomen dat zij het criminele circuit ingezogen worden. Tanja Jandnanansing, (stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost), Greetje Bos (wethouder Breda) en Peter Noordanus bespreken vervolgens de (on)mogelijkheden van bestuurders in hun contact met jongeren en hoe zij hen van het criminele pad af kunnen houden.

Ook de rechtspraak komt aan bod. President van de Rechtbank Oost-Brabant, Patricia Messer-Dinnissen, gaat in op de mogelijkheden van de rechtspraak in de preventie. Verder is er een live verbinding met Aarhus. Wethouder Kristian Wurtz zal een toelichting geven op een andere, maar succesvolle wijkenaanpak in de Deense stad.

U kunt zich aanmelden via info@aanjaagteamondermijning.nl